İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma ve pazarlarda kalıcı hale gelmek için verilen desteklerdir.

İhracat teşvikleri ile firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları hedeflenmektedir.

Firmaların yararlanabileceği ihracat destekleri :

 • Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
 • Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
 • Pazara Giriş Belgeleri - Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 • Yurtdışı Fuar Desteği - Yurtiçi Fuar Desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
 • Navlun Desteği - Yurtdışı Kargo
 • Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler

şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda yurtdışı dijital faaliyetler için de (sanal fuar vb.) destek verilmektedir.

Mal İhracatı Destekleri

Verilen bilgiler özet niteliğinde olup, daha kapsamlı bilgi ve uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 Yurt Dışı Mağaza, İşyeri, Ofis, Depo Açma Destekleri

Şirketinizin yurtdışında açacağı ofis, mağaza, depo, showroom vb birimlerinin kiralarının üretici firmalar için %50’si, ticari firmalar için %40’ı destek kapsamında.

Destek ödemesi en fazla 25 birim içindir.

Destek süresi: 4 yıl. 

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook instagram, google influencer vb. reklam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı desstek kapsamında.

Tanıtım harcamalarının yıllık üst limiti 250.000 USD. 

Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için tanıtım harcamaları yıllık destek üst limiti 150.000 USD. 

Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70’e, bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80’e yükseliyor. 

Destek Tutarı: 150.000 - 250.000 ABD Doları

Destek Oranı: %60-70

Destek Süresi: 4 Yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği  - Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

Standartlara Uygunluğun Tespiti

Can Güvenliğine Uygunluğun Tespiti

İhracat için Zorunlu Kalite ve Güvenlik Belgeleri

Tarım Test ve Analizlerine Destek

İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat yaparken şirkete bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılacak harcamaların %50’si destek kapsamında.

Destek üst limiti yılda 250.000 ABD Doları.

Navlun Desteği

Kara, Hava ve Deniz yoluyla yapılan ihracatlarda navlun desteği verilmektedir. Ürün GTİP koduna göre taşıma türü ve hedef ülke desteği değişmektedir.

Yurtdışı Pazar Araştırma Destekleri -  Yurt Dışı İş Seyahatlerinin Desteklenmesi

Ulaşım masrafları, konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70’i oranında destek

İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları.

Yılda en fazla 10 seyahat için destek.

Fuar Desteği  - Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Her fuar için Bakanlıkça belirlenen  bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir.

1- Milli Katılım

2- Bireysel Katılım

Destek oranı: %50. 

Destek üst limiti bireysel katılımda 15.000 ABD Doları, yurt dışı fuar organizasyonlarında; Genel fuarlarda 10.000 ABD Doları, sektörel fuarlarda 15.000 ABD Dolarıdır. 

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteği

Son üç yılın ihracat ortalaması 500 bin doların üzerinde ise yeşil pasaport hakkı. 

Pasaportlar iki yıl boyunca kullanabilir,  iki yıllık süre bittiğinde tekrar başvurulabilir.

Pasaport alacak kişi şirket sahibi, ortağı ya da çalışanı olmalı.

Yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilir.

Marka Tescil Desteği

Şirketin Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markası varsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin/harcamaların %50’si destek kapsamında.

Destek üst limiti yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar, destek süresi ise 4 yıl.

Hedef ve öncelikli ülkelerde marka tescili yapılacaksa veya firmanın merkezi 4., 5. veya 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %60 (İkisini birden sağlıyorsa %70).

Yurtdışında Şirket Alımına Yönelik Destek

Yurtdışında şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamalarınızın %60’ı destek kapsamında.

Destek üst limiti yılda 200 bin dolardır. 

Yurtdışı Pazar Araştırma Rapor Desteği - Müşteriyi Tanıma ve Pazarı Öğrenmeye İlişkin Destekler

Müşterileri ve Rakipleri Tanıma İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

Markanın Bilinilirliğinin Ölçmeye Yönelik Destekler

Satış Kurallarını ve Uygulamaları Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

İhracat için müşteriler, belirli pazarın ya da sektör hakkında yetkin danışman firmalara hazırlatılacak rapor harcamalarının %60’ı destek kapsamında.

Destek üst limiti yıllık 200.000 USD

Ur-Ge Desteği - ÜRGE Projeleri

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı farklı faaliyetlere (örneğin eğitim, danışmanlık, potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için heyetlere katılma vb) ilişkin masraflarının %75’i destek kapsamında.

Şirketinizin sektörüne has 5 yıl sürecek UR-GE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapman gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar işin uzmanları tarafından tespit edilir. 

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirketinizden heyete katılan iki kişinin masraflarının %50’si destek kapsamında.

Hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetler için destek oranı %60.

HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

Verilen bilgiler özet niteliğinde olup, daha kapsamlı bilgi ve uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Döviz kazandırıcı hizmet ticareti destekleri (Hizmet ihracatı destekleri) Ticaret Bakanlığı tarafından;

 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Sağlık turizmi,
 • Bilişim,
 • Film,
 • Yayıncılık,
 • Lojistik ve
 • Yönetim danışmanlığı

sektörlerinde aşağıdaki başlıklarda verilmektedir.

 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma - Etkinlik Desteği
 • Bireysel Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

 

KEY DANIŞMANLIK

0541 159 94 00

info@keydanismanlik.com

Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, No:4, D:2, Beşiktaş, İstanbul

TOP