İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracata hazırlık, ihracatın geliştirilmesi, uluslararası markalaşma ve pazarlarda kalıcı hale gelmek için verilen desteklerdir.

İhracat teşvikleri ile firmaların ihracata hazırlanması ve ihracatlarını artırmaları, sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmaları hedeflenmektedir.

 

 • Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
 • Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
 • Pazara Giriş Belgeleri - Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 • Yurtdışı Fuar Desteği - Yurtiçi Fuar Desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği
 • Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler

şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda yurtdışı dijital faaliyetler için de (sanal fuar vb.) destek verilmektedir.

Mal İhracatı Destekleri

Verilen bilgiler özet niteliğinde olup, daha kapsamlı bilgi ve uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1- Pazara Giriş Belgesi Desteği

Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye kadar desteklenir.

2- Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescil ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık 750 bin TL’ye kadar desteklenir.

Şirketler marka tescil ve korunmasına ilişkin destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

3-Pazara Giriş Projesi Hazırlama Desteği

Şirketlerin sürdürülebilir ihracat artışını sağlama odaklı hedef pazar, yurtdışı pazarlara yönelik finansman ve fiyatlandırma stratejisi, pazarlama ve kanal stratejisi ve bunlara dair aksiyon planı ve bütçelerini içeren pazara giriş projesi hazırlık sürecine dair alacakları danışmanlık ve rapor giderleri %50 oranında ve proje başına 200 bin TL’ye kadar desteklenir.

Bir şirketin en fazla 2 adet pazara giriş projesi desteklenir.

4-Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurtdışı Pazar araştırması faaliyetine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri %50 oranında ve faaliyet başına en fazla 100 bin TL’ye kadar desteklenir.

Şirketler yurtdışı pazar araştırması faaliyeti desteğinden bir takvim yılında azami 5 defa olmak üzere en fazla 20 defa yararlanabilirler.

5- Yurtdışı Fuar Desteği

Yurtdışı fuar katılımcıları tarafından yurtdışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımları ve bireysel katılımlar bir takvim yılı içinde başlayan en fazla 5 fuara mahsus olmak üzere yurtdışı fuar katılımcısının stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle yurtdışı fuar desteğe esas tutarı üzerinden desteklenir.

Yurtdışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin TL’yi, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin TL’yi, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen yurtdışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin TL’yi geçemez.

6-Yurtiçi Fuar Desteği

Yurtiçi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında 80 bin TL’ye kadar desteklenir.

7- Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği

Yurtdışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin alımına yönelik giderler %50 oranında ve yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7,5 milyon TL’ye kadar çıkarılabilir.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon TL’ye kadar desteklenir.

Yurtdışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz kredilerinin Türk lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3o milyon TL’ye kadar desteklenir.

8- Küresel Tedarik Zinciri Desteği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı, eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test, analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15 milyon TL’ye kadar desteklenir.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenir.

10-Birim Kira Desteği

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2 milyon TL’ye kadar %50 oranında desteklenir.

11- Tanıtım Desteği

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2,5 milyon TL’ye kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tesciline sahip veya marka tesciline başvurulmuş olması koşuluyla %50 oranında ve yıllım en fazla 2,5 milyon TL’ye kadar desteklenir.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip veya marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4 milyon TL’ye kadar desteklenir.

12- Tasarım ve Ürün Geliştirme Proje Desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5 milyon TL’ye kadar desteklenir. 

13- Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept,mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri 4 yıl süresince %50 oranında ve yıllık en fazla 5 milyon TL’ye kadar desteklenir.  

14- Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteği

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacağı tasarım hizmetine ilişkin giderleri 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık en fazla 5 milyon TL’ye kadar desteklenir. 

15- Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteği

Çok kanallı zincir mağaza marka sahibi şirketlerin yurt dışı marka tescil, yenileme ve korunmasına ilişkin giderleri yıllık 750 bin TL, Pazar araştırması çalışması ve raporları yıllık 2 milyon TL, tanıtım giderleri ülke başına 5 yıl boyunca yıllık 9 milyon TL, birim kira gideri birim başına 5 yıl / yıllık 2 milyon TL, temel kurulum/konsept/mimari çalışma, dekorasyon giderleri birim başına 3 milyon TL ve franchise giderleri birim başına en fazla 2 yıl olmak üzere yıllık 2 milyon TL’ye kadar %50 oranında ve yıllık en fazla 20 milyon TL’ye kadar desteklenir.

 

HİZMET İHRACATI DESTEKLERİ

Verilen bilgiler özet niteliğinde olup, daha kapsamlı bilgi ve uygulama için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Döviz kazandırıcı hizmet ticareti destekleri (Hizmet ihracatı destekleri) Ticaret Bakanlığı tarafından;

 • Eğitim,
 • Sağlık,
 • Sağlık turizmi,
 • Bilişim,
 • Film,
 • Yayıncılık,
 • Lojistik ve
 • Yönetim danışmanlığı

sektörlerinde aşağıdaki başlıklarda verilmektedir.

 • Ürün-Hizmet Tescil Desteği
 • Marka Yurtdışı Tescil ve Korunma Desteği
 • Rapor ve Yurtdışı Şirket Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 • Yurtdışı Birim Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Acenta Komisyon Desteği
 • Tercümanlık Desteği
 • Hasta Yol Desteği
 • Yurtiçi Tanıtım-Eğitim Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Pazara Giriş Desteği
 • Film Yurtdışı Pazarlama Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Komisyon Desteği
 • Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği
 • Film Platosu-Stüdyosu Kullanım Gideri Desteği
 • Film Reklam Desteği
 • Ticaret ve Alım Heyeti Desteği
 • Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER)
 • Yarışma - Etkinlik Desteği
 • Bireysel Fuar Katılım Desteği
 • Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

 

KEY DANIŞMANLIK

0541 159 94 00

info@keydanismanlik.com

Nisbetiye Mahallesi, Gazi Güçnar Sokak, No:4, D:2, Beşiktaş, İstanbul

TOP